Improviso

Sztuka sama w Tobie

witaj

Misja

Sztuka jest w Tobie.
Odkrywanie i rozwój zdolności twórczych ukrytych w każdym z Nas.
Łączenie różnych dziedzin kultury i sztuki.
Inspirowanie do działań i pomoc w rozwijaniu kreatywności.

Cele

Edukacja kulturalna.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych związanych z działalnością kulturalną.
Rozwój osobisty i twórczy poprzez organizowanie kursów oraz szkoleń.
Przeciwdziałanie wykluczeniom.

masz pytania?

Skontaktuj się z nami!